Lopen

Lopen is de meest gebruikte ‘modaliteit’ om van A naar B te komen. Ondanks dat lopen voor velen een vanzelfsprekendheid is stellen voetgangers zich (vaak onbewust) een aantal vragen om te bepalen of ze ergens wel of niet naartoe gaan lopen. Hierbij maken ze onderscheid tussen primaire vragen en secundaire vragen, waarbij de antwoorden op de primaire vragen bepalen of iemand kan gaan lopen en de antwoorden op de secundaire vragen bepalen of lopen langs die route ook comfortabel en prettig is. De vragen gaan uit van de meest kwetsbare groep, namelijk mensen met één of meerdere beperkingen. Als voor hen de route voldoet, is dat meestal voor iedereen zo.

Goede looproutes zijn essentieel voor mensen om gebruik te kunnen maken van de openbare ruimte. De factoren uitvoerbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid, comfort en aantrekkelijkheid zijn bepalend voor de kwaliteit van een looproute.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen
5
Volgers
28
Posts

Alle relevante nieuwsartikelen vind je onderstaand. Zoek je informatie over een specifiek thema? Klik dan op de beschikbare thema's in de rechterkolom. Je kunt je waardering voor een artikel laten zien door deze een like te geven of laat een reactie achter in de daarvoor bestemde ruimte.

Wat als je alleen maar kunt horen wanneer het groen is?

Voor mensen met een visuele beperking is de rateltikker een vertrouwd geluid. ‘Aha! Daar is de oversteekplaats.’ Maar ook: ‘Kan ik al oversteken?’...

Ondernemers aan de slag met toegankelijkheid 

De ‘MKB Toegankelijke Route’ is op dit moment in volle gang. De route stimuleert ondernemers om toegankelijk te ondernemen en is onderdeel van het...

Nieuwe kennismodule over wegontwerp en openbaar vervoer

CROW heeft een nieuwe online kennismodule 'Openbaar vervoer'. Het gaat om een geactualiseerde samenvoeging van twee eerdere kennismodules.

Jaarlijkse rapportage over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland 2021

In juli 2016 heeft de regering van Nederland het VN-verdrag handicap goedgekeurd. In het verdrag staat wat de regering moet doen om te zorgen dat i...

Challenges vervoerregio voor inclusieve mobiliteit

Startup in Residence Amsterdam daagt Nederlandse en internationale ondernemers uit oplossingen te bedenken rond duurzaamheid- en mobiliteitskwestie...

OV-Klantenbarometer 2018: Waardering reiziger voor regionaal ov stijgt naar 7,7

CROW-KpVV voert jaarlijks het onderzoek OV-Klantenbarometer uit, eind 2018 voor de 18e keer.

Voetgangersbeleid uitvoeren met het handboek in de hand

Vincent Meijers is senior beleidsmedewerker Openbare Ruimte bij de gemeente Nijmegen en is betrokken bij de ontwikkeling van de kennis over de kwal...

7 praktijkvoorbeelden voor het stimuleren van toegankelijkheid

Toegankelijkheid is voor belangrijk. Zo kan iedereen in de samenleving meedoen. Maar hoe pak je dat aan? Gemeente.nu zette zeven voorbeel...

Bedrijven en gemeenten beloven betere toegankelijkheid voor gehandicapten

De openbare ruimte moet toegankelijker worden voor mensen met een beperking. Op 14 juni presenteerde minister Hugo de Jonge samen met bedrijven in...

Helft in verkennende fase met beleid VN-verdrag Handicap

Hoe maken gemeenten werk van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking? Uit een flitspeiling van de Vereniging van Nederlandse...
NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk