Bouwen en onderhouden

Het beheren van de opgeleverde resultaten is belangrijk. Dit geldt ook voor de maatregelen die zijn genomen in het kader van toegankelijkheid.  

Werk in uitvoering

Nadat het ontwerp gereed is, gaat de opdrachtnemer aan de slag met de uitvoering. Tijdens de bouw is het de verantwoordelijkheid van de aannemer om het werk te verrichten zoals beschreven in het contract. De opdrachtgever moet hier toezicht op houden. Tijdelijke maatregelen kunnen impact hebben op de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Als tijdelijke maatregelen niet op een toegankelijke manier worden ingericht, kan dit leiden tot onveilige situaties voor mensen met een beperking. Zo kan het zijn dat er geen alternatieve routes beschikbaar zijn die wel toegankelijk zijn, of dat bijvoorbeeld obstakels niet op een toegankelijke manier zijn opgesteld. De uitvoering van tijdelijke maatregelen en werkzaamheden moet op een veilige manier gebeuren. Dit wordt beschreven in de CROW kennismodule Werk in uitvoering. 

De beheerfase 

Nadat het project is opgeleverd, komt de beheerfase. Het is belangrijk om hierover Data en informatie op te slaan. Hiervoor heeft CROW het informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) ontwikkeld. IMBOR is een open standaard voor het uniformeren van de benamingen van alle type objecten in de openbare ruimte en de beheergegevens die per type object vastgelegd kunnen worden. De Kwaliteitscatalogus is een ander voorbeeld van een beheermethode. Het is hierbij mogelijk om met belangenorganisaties te kijken welke mate van onderhoudsinterval de voorkeur heeft in relatie tot toegankelijkheid.  

Hulpmiddelen en publicaties


Klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties rond bouwen en onderhouden.