Voorwaarden

Stichting CROW kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site/dit kennisportaal verstrekte gegevens aanvaarden.

Op www.kennisnetwerktoegankelijkheid.nl zijn Voorwaarden de algemene leveringsvoorwaarden van CROW van toepassing.

Content op www.kennisnetwerktoegankelijkheid.nl 

Verder geldt voor de content op kennisnetwerkparkeren.nl en het aandragen daarvan het volgende:

  • Alle content op www.kennisnetwerktoegankelijkheid.nl is vrij beschikbaar.
  • Met het indienen van content geeft de indiener toestemming tot het verspreiden van de content (‘as is’) onder de gebruikers van kennisnetwerkparkeren.nl.
  • Wordt content ingediend door een partij niet-zijnde de eigenaar van de content, dan is toestemming van de eigenaar verkregen voor plaatsing op het portaal.
  • Is een partij het niet eens met geplaatste content, dan dient deze partij direct contact op te nemen met CROW.