Nieuws

Alle relevante nieuwsartikelen vind je onderstaand. Zoek je informatie over een specifiek thema? Klik dan op de beschikbare thema's in de rechterkolom. Je kunt je waardering voor een artikel laten zien door deze een like te geven of laat een reactie achter in de daarvoor bestemde ruimte.

Praktische handreiking voor een gezonde leefomgeving

Gemeenten hebben een belangrijke rol en verantwoordelijkheid voor een gezonde leefomgeving. Een nieuwe VNG-handreiking ondersteunt hen daarbij.

VN-verdrag Handicap: nog grote verschillen tussen gemeenten

In het verdrag zijn de rechten van mensen met een beperking op verschillende terreinen uitgewerkt. Daarbij staan gelijke behandeling en gelijkwaard...

Met 'Vraagje?!' in gesprek over toegankelijkheid

Het ministerie van VWS lanceerde onlangs 'Vraagje?!', een online spel om het gesprek over toegankelijkheid aan te gaan.

Deelmobiliteit, ouderen en participatie

Annelot van Mourik onderzocht namens Mobycon het belang van effectieve participatiemethoden voor toegankelijke deelmobiliteit voor ouderen.

Openbare ruimte voor iedereen - samen ontwerpen van een inclusieve en eerlijke leefomgeving

Wat krijg je als je verkeerskundigen, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan een tafel zet en samen laat nadenken over de opgaven in de op...

Leiden zet fietsparkeerplan in voor ruimte op straat

De gemeente Leiden wil minder overlast van geparkeerde fietsen, meer fietsparkeerplekken, en meer ruimte voor voetgangers op de stoep. Dan is de bi...

Op naar een toegankelijke openbare ruimte onder de Omgevingswet

In 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De omgevingswet biedt kansen om integraal aan opgaven te werken, waaronder toegankelijkheid. Dit artikel...

Breda wint met Beter Bereikbaar Applicatie de Living & Inclusion Award

De innovatieve applicatie waarmee de gemeente Breda won, zorgt ervoor dat het voor mensen met beperkingen veel makkelijker is om de stad te bezoeken.

Eerste Ontwerpwijzer Voetgangers gepresenteerd

Houd jij je bezig met voetgangersbeleid? Dan is deze ontwerpwijzer onmisbaar. Het is hét handboek voor iedere professional die werkt aan een...

Belevingsonderzoek bij oversteekplaatsen in Utrecht en Dordrecht

​Hoe maak je een oversteekplaats veiliger voor kwetsbare mensen die in het donker op pad gaan? Dat zocht Koninklijke Visio uit met een belevingsond...