Documenten

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset

Praktijkvoorbeeld: Leefkwaliteit openbare ruimte in Groningen

Publicatiedatum:
1 augustus 2022
Uitgever:
Gemeente Gronignen
De ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte 'Nieuwe Ruimte' is een inspiratiedocument voor een andere openbare ruimte. Met meer ruimte voor groen, sporten, spelen en ontmoeten, met minder...
1 link toegevoegd

Toegankelijke reisinformatie en reisinformatie over toegankelijkheid

Publicatiedatum:
27 juli 2022
Uitgever:
CROW
CROW heeft de behoefte aan extra reisinformatie in kaart gebracht, met name voor mensen met een beperking die alleen gebruik kunnen maken van toegankelijk openbaar vervoer.

Uitgangspunten fysieke toegankelijkheid tram en metro

Publicatiedatum:
6 mei 2022
Uitgever:
Expertisecentrum Rail
De uitgangspunten in deze publicatie hebben betrekking op nieuwbouw, vervanging en groot onderhoud van haltes. Ze zijn een eerste stap. De volgende stap is het ontwikkelen van een CROW Richtlijn...
1 link toegevoegd

Verwerkingsregels bus, tram en metro

Publicatiedatum:
5 mei 2022
Uitgever:
CROW
Voor personen met een mobiliteitsbeperking is het belangrijk dat zij in de ov-reisinformatie kunnen zien of ze de reis per ov wel kunnen maken. CROW-KpVV heeft een overzicht opgesteld waarin staat...

Talkshow Samen Vooruit Kennis en de route naar een inclusieve samenleving

Publicatiedatum:
2 mei 2022
Uitgever:
ZonMW
Dit jaar is het meer dan 5 jaar geleden dat het VN-verdrag Handicap voor Nederland ging gelden. Tijdens de talkshow 'Samen Vooruit: Kennis en de route naar een inclusieve samenleving' gaan gasten...

Borging Toegankelijkheid bij aanpassingen stationsomgevingen | Proceshandvat

Publicatiedatum:
1 april 2022
Uitgever:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Een zeer grote groep Nederlanders heeft een beperking die eisen stelt aan toegankelijkheid van openbare ruimte. In 2016 ratificeerde Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een...

Kennismodule Wegontwerp Binnen de Bebouwde kom

Publicatiedatum:
31 maart 2022
Uitgever:
CROW
Met de Kennismodule Wegontwerp Binnen de Bebouwde Kom blijf je altijd up-to-date praktische kennis en toepasbare handvatten die ondersteunen bij jouw werk. Zo is kennis opgenomen over de aanleg...

Kennismodule Verkeersveiligheid en Toegankelijkheid

Publicatiedatum:
31 maart 2022
Uitgever:
CROW
CROW zorgt er onder andere voor dat je belangrijke verkeersthema’s op praktisch wijze een plek geeft in het beleid en in de praktijk. CROW houdt zich niet alleen bezig met beleid, maar ook met...

Update Factsheets Toegankelijkheid in het openbaar vervoer

Publicatiedatum:
11 maart 2022
Uitgever:
CROW
CROW heeft de 'Factsheets Toegankelijkheid in het openbaar vervoer' uit 2020 geüpdatet in opdracht van het ministerie van IenW. Onderwerpen die aan bod komen in de update 2022 zijn: personeel,...

Integrale aanpak openbare verlichting, afwegingskader 1.0

Publicatiedatum:
10 februari 2022
Uitgever:
CROW
CROW heeft met een werkgroep van (ervarings)deskundigen een afwegingskader opgesteld voor de integrale aanpak van openbare verlichting. Download hier de publicatie(s).
NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk