Plannen en voorbereiden

Projecten beginnen met een initiatief, wat wordt uitgewerkt in een ontwerp. De processtap Plannen en voorbereiden staat in het teken van het uitwerken van projecten die voortkomen uit het uitvoeringsprogramma. Via projecten realiseert de organisatie impact op de omgeving en geeft daarmee invulling aan het beleid en de organisatiewaarden die daarin beschreven staan. In het ontwerp worden de ambities, uit bijvoorbeeld het Ambitieweb, vertaald in maatregelen.

Kaders en richtlijnen

De uitwerking van projecten kan in verschillende vormen. Een uitvoeringsplan, bestek of jaarplan van onderhoudswerkzaamheden vallen allemaal onder deze processtap. Hierin wordt gebruik gemaakt van kaders, zoals richtlijnen voor zaken die op straat worden uitgevoerd. Denk aan de Richtlijn toegankelijkheid en PBT-richtlijn rond routegeleiding. Het principe is dat iedereen zich moet kunnen redden, ongeacht leeftijd of fysieke gesteldheid. De handreiking Toegankelijkheid in shared space geeft een voorbeeld van een toegankelijk participatieproces en beschrijft per doelgroep mogelijke ontwerpbehoeften en oplossingen voor toegankelijkheid. 

Toegankelijke openbare ruimte

Toegankelijkheid in de openbare ruimte en sociale veiligheid zijn belangrijke aspecten voor een inclusieve samenleving. Dit houdt in dat openbare ruimten veilig moeten zijn voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit of seksuele geaardheid. Hierbij kan gedacht worden aan goed verlichte gebieden, aanwezigheid van camera's en voldoende politietoezicht. De Integrale aanpak openbare verlichting, afwegingskader 2.0 is een voorbeeld dat helpt om de toegankelijkheid van de openbare ruimte in het donker te verbeteren.  

Aanbestedingsprocedure

Het is ook mogelijk om duurzaamheidscriteria toe te passen in de aanbesteding van werken. Pianoo geeft enkele suggesties, zoals toegankelijkheid van communicatie en bouwwerken, vervoer en algemene voorzieningen. De aanbestedingsprocedure kan van invloed zijn op de mogelijkheden om toegankelijkheid te borgen. Het aanbestedingskompas kan helpen in het vinden van de juiste aanbestedingsprocedure.

RAW

Binnen de RAW-besteksystematiek voor contracten zijn ook posten die betrekking hebben op toegankelijkheid. Zo is er in de selectie van de kleur van de groene marketing op 100km/uur-weg rekening gehouden met mensen die kleurenblind zijn. Een ander voorbeeld zijn de kleurmarkeringen bij bijvoorbeeld een trap. Deze zijn te vinden in hoofdstuk 32 Wegbebakening, post 320102, deficode positie 6, deficode 1 t/ 4. De 'rateltikkers' voor VRI’s zijn ook toegevoegd aan de RAW-systematiek en in het Handboek verkeerslichtenregelingen.

Inspiratie 

Hulpmiddelen en publicaties


Klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties rond plannen en voorbereiden.