Monitoren en analyseren

Deze processtap betreft het monitoren van meldingen en het analyseren van de resultaten. Monitoring kan gaan aan de hand van klachten (kwaliteit openbare weg), storingen en de conditie van de openbare ruimte aan de hand van uitgevoerde inspecties. Niet alleen de genomen maatregelen, maar ook de doorlopen procesonderdelen kunnen in deze stap geanalyseerd worden. Hier kan bekeken worden of elke stap, van strategie tot oplevering, op de juiste wijze juist is uitgevoerd en of toegankelijkheid hierin de juiste plek heeft gekregen. De uitkomsten van de monitoring en analyseresultaten worden gebruikt in de laatste processtap Evalueren en bijsturen. 

Meldingen

Meldingen kunnen duidelijk maken waar aanpassingen in de openbare ruimte nodig zijn voor de toegankelijkheid. Het is de directe link naar burgers en hun behoeften. Een voorbeeld van een standaard categorie-indeling van meldingen is BOR-MELD van CROW. Het meldingssysteem kan verschillen, afhankelijk van de softwareleverancier die een opdrachtgever selecteert. Het is wel cruciaal dat het meldingssysteem toegankelijk is.  

Monitor toegankelijkheid

Een voorbeeld van een algemene monitor voor toegankelijkheid is de VNG-monitor lokale uitvoering VN-verdrag Handicap. Een gemeente kan de monitor VN-verdrag Handicap gebruiken om te kijken waar zij staat met de uitvoering van het VN-verdrag en het werken aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. De monitor bestaat uit een serie vragenlijsten die geautomatiseerd verzonden kunnen worden naar verschillende doelgroepen. Er zijn vragenlijsten voor collega’s over het beleid van de gemeente, vragenlijsten over de ambitie voor bestuurders en vragenlijsten over ervaringen met toegankelijkheid voor inwoners. De vragen gaan over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van vervoer, van het onderwijs en van werk en inkomen.

Inspectie

Inspecteren is een ander onderdeel van monitoring en een vak apart. De CUR-aanbeveling 117 geeft procedures, regels en eisen voor het juist inspecteren van de infrastructuur, zodat het beheer van de openbare ruimte geoptimaliseerd kan worden. Naast de inspectie is het belangrijk om het gebruik te monitoren. Bij zowel inspectie als monitoring is het belangrijk om zowel de fysieke als de digitale toegankelijkheid te controleren.  

Hulpmiddelen en publicaties


Klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties rond monitoren en analyseren.