Over toegankelijkheid

Samen naar een inclusieve samenleving

Om deel te nemen aan de samenleving wordt de toegankelijkheid van onder andere het verkeers- en vervoerssysteem en de openbare ruimte steeds belangrijker. De vanzelfsprekendheid en het gemak van verplaatsen of reizen geldt niet altijd voor mensen met uiteenlopende beperking of voor ouderen in onze maatschappij. Door de ratificatie van het VN-verdrag “Rechten voor mensen met een beperking” in 2016 door Nederland, erkennen we het belang van toegankelijkheid voor iedereen binnen onze samenleving.

In Nederland streven we naar een inclusieve samenleving. Dat vraagt ook om een goed ingerichte openbare ruimte. Daarbij gaan we steeds meer uit van de rol en positie van de mens in de omgeving. Je moet je kunnen redden en voortbewegen, ongeacht je leeftijd of gezondheidstoestan. Ontwerpuitgangspunten zoals ‘Design for all’ en ‘mensgericht ontwerpen’ zijn daarin van groot belang. Bij Design for all zijn de behoeften van mensen met een mobiliteitsbeperking, zoals ouderen, kinderen en mensen met een fysieke beperking, het uitgangspunt voor het ontwerp. Een ontwerp dat gebaseerd is op de verkeersdeelnemer met een beperking, is geschikt voor iedereen en maakt de situatie in veel gevallen ook duidelijker en toegankelijker voor andere verkeersdeelnemers.
De ontwerpuitgaanspunten sluiten ook aan bij het VN-verdrag handicap dat aangeeft dat we de mens niet moeten aanpassen aan de omgeving, maar de omgeving aan de mens.

Inspiratie

Publicaties