Evalueren en bijsturen

In de laatste processtap wordt alle verzamelde informatie gebruikt om de genomen maatregelen en het beleid in zijn geheel te evalueren. Organisaties kunnen dit op verschillende manieren doen.

De kennisproducten die gebruikt worden in de processtap Beleid en strategie zijn behulpzaam bij het evalueren en bijsturen. Immers de input die daar verzameld wordt, kan ook gebruikt worden om het beleid te evalueren. Zo helpt het uitvoeren van een stakeholderanalyse bij het opstellen van nieuw beleid, bijvoorbeeld om inzichtelijk te krijgen hoe stakeholders het huidige beleid ervaren. Ook in deze fase is het dus belangrijk om experts en ervaringsdeskundigen bij het proces te betrekken.

Houd er rekening mee dat niet voor alle activiteiten in de processtappen objectieve meeteenheden voorhanden zijn. Ook belevingswaarde en gebruikswaarde zijn voor toegankelijkheid van belang.

De evaluatiestap kan leiden tot bijsturen van het beleid. Het proces begint dan opnieuw.

Inspiratie 

Hulpmiddelen en publicaties 


Klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties rond evalueren en bijsturen.