Thema's

Alle beschikbare informatie vind je onderstaand, gerangschikt naar thema. Hierbij houden wij de verdeling in de 4 beleidsterreinen op basis van de kennisstructuur van het VN-verdrag toegankelijkheid aan. De onderdelen ‘Verkeer en vervoer’ en ‘Openbare ruimte’ zijn momenteel actief. De andere beleidsterreinen ‘Toegankelijke gebouwen’ en ‘Toegankelijk ICT en informatievoorzieningen’ zullen in de nabije toekomst worden toegevoegd. Als de actualiteit een andere indeling dan onderstaande noodzakelijk maakt, kan deze indeling worden gewijzigd.

Afbeelding van Openbare ruimte

Openbare ruimte

Een goed ingerichte openbare ruimte is toegankelijk voor elke gebruiker zodat hij of zij zich zelfstandig kan voortbewegen zonder hulp van derden. Zo luidt een richtlijn van CROW. Toegankelijkheid is dus niet alleen belangrijk voor mensen met een beperking, maar bijvoorbeeld ook voor ouderen. Hun aantal neemt door de vergrijzing flink toe.

Verbeteringen in de openbare ruimte zijn soms eenvoudig te realiseren door bestaande kennis slim te combineren. Zowel in ontwerp en inrichting als in onderhoud en beheer. Ideeën over een goede inrichting van de openbare ruimte zijn te vinden in onderstaande thema's.

Afbeelding van Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

De toegankelijkheid voor wat betreft verkeer en vervoer is vooral van invloed op het gebruik van het openbaar vervoer. Waarbij het rijdend materieel bij voorkeur naadloos aan moet sluiten op de infrastructuur. Om ervoor te zorgen dat deze aansluiting zo goed mogelijk verloopt zijn op Europees en landelijk niveau afspraken gemaakt.

Per type voertuig en per type halte of station zijn in veel gevallen aparte normen en richtlijnen opgesteld. Selecteer een voertuig of haltetype om de betreffende kenmerken en detailleringen in te zien.