Aan de slag

Toegankelijkheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar wel van belang om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Onder dit onderdeel vind je webpagina's die je een breed scala aan praktische kennis, instrumenten en activiteiten rondom het thema toegankelijkheid bieden. Hiermee kan je (gemeentelijk) beleid en projecten toegankelijker te maken.

De inhoud is geordend naar de verschillende processtappen van beleid tot uitvoering, zodat je in één oogopslag bijvoorbeeld ziet welke kennisproducten je kan toepassen in verschillende fasen. Het gaat hierbij om zowel CROW-producten als handige informatie van externe partijen. Het overzicht geeft een eerste ingang naar een aantal belangrijke publicaties en voorbeelden. De kenniscatalogus geeft het totaaloverzicht van de gedeelde kennis, instrumenten en activiteiten en is gestructureerd op dezelfde 8 processtappen.

 

afbeelding: CROW-processtappen

 

 

Over de 8 CROW-processtappen

De processtappen van CROW zijn in feite een vertaling van Plan – Do – Check – Act.  PDCA is een structurele, cyclische aanpak veelgebruikt in continu verbetertrajecten. Hieronder een korte beschrijving van de 6 CROW-processtappen en de 2 randvoorwaarden.

Beleid en strategie

De processtap Strategie en beleid gaat over het formuleren van beleid voor toegankelijkheid. Bij beleid gaat het over waardegericht werken. Dit houdt in dat het behalen van maatschappelijke doelen en waarden centraal staat. Lees meer.

Programmeren en beheren

Nadat het beleid en de bijbehorende strategie is opgesteld, wordt dit op een concreter niveau uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma (andere benamingen zijn ‘meerjarenbeheerplannnen’ of ‘maatregelenprogramma's’). Lees meer.

Plannen en voorbereiden

De processtap Plannen en voorbereiden staat in het teken van het uitwerken van projecten die voortkomen uit het uitvoeringsprogramma. Lees meer.

Bouwen en onderhouden

Wanneer het ontwerp gereed is gaat de opdrachtnemer aan de slag met de uitvoering. Nadat het project is opgeleverd, start de beheerfase. Lees meer.

Monitoren en analyseren

Deze processtap betreft het monitoren van meldingen en het analyseren van de resultaten. Lees meer.

Evalueren en bijsturen

In deze processtap wordt alle verzamelde informatie gebruikt om de genomen maatregelen en het beleid in zijn geheel te evalueren. Lees meer.

Data en informatie

Data en informatie zijn een cruciaal onderdeel om effectief aan toegankelijkheid te werken. Het is belangrijk de toevoer van data en informatie gestructureerd te borgen in de beheerorganisatie. Lees meer.

Mens en organisatie

Mens en organisatie gaat over de beweging naar toegankelijkheid, zowel richting burgers als intern. Denk hierbij aan de toegankelijkheid tot de organisatie, publicaties en locaties, maar ook aan diversiteit en inclusie van de organisatie zelf. Lees meer.