Over het kennisnetwerk

Samen werken aan toegankelijkheid voor iedereen!

Waarom Kennisnetwerk Toegankelijkheid?

Het bijdragen aan een inclusieve samenleving is een belangrijke taak. Daarbij is een integrale aanpak, zowel binnen een organisatie als tussen organisaties onderling, noodzakelijk. Kennis speelt eveneens een belangrijke rol; van kennisontwikkeling tot het toepassen, borgen en delen ervan.

Het kennisnetwerk toegankelijkheid biedt een plek waar data, informatie en kennistoepassing rondom toegankelijkheid bij elkaar komt. We delen op dit platform informatie ten behoeve van mensen met een motorische, visuele, auditieve en cognitieve beperking. Je vind hier o.a. het actuele nieuws rondom dit onderwerp, geplande informatieve bijeenkomsten, webinars, kennisdocumenten, tools, casussen en artikelen. 

Wie vormen het Kennisnetwerk Toegankelijkheid?

Het Kennisnetwerk Toegankelijkheid zet toegankelijkheid op de agenda van vakprofessionals van de (decentrale) overheden. Het streven is ‘Toegankelijkheid voor iedereen’. Het is een samenwerking tussen partijen die zich hard inzetten voor de belangen van mensen met een beperking in de brede zin van het woord. Het gaat hierbij om overheden, belangenorganisaties en kennisinstituten die zowel kunnen bijdragen in kennis als in financiën.

Een aantal betrokken financiële partijen zijn:

Daarnaast zijn er ook samenwerkingspartners op het gebied van kennis: