Nieuwsoverzicht

Alle relevante nieuwsartikelen vind je onderstaand. Zoek je informatie over een specifiek thema? Klik dan op de beschikbare thema's in de rechterkolom. Je kunt je waardering voor een artikel laten zien door deze een like te geven of laat een reactie achter in de daarvoor bestemde ruimte.

Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland van start

De 10 best beoordeelde gemeenten gaan door naar de volgende ronde. Zij maken kans op de titel van ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’.

Enquêtes over Handboek toegankelijkheid en laadvoorzieningen

CROW werkt aan twee publicaties op het gebied van toegankelijkheid waarbij (ervarings)deskundigen ons goed kunnen helpen door een enquête in te...

Ov-safari helpt bij opstellen Richtlijn toegankelijkheid tram en metro

CROW heeft onlangs samen met de provincie Utrecht en het ROCOV Utrecht een ov-safari gehouden In het kader van de nieuwe Richtlijn toegankelijkheid tram...

Dé verkeerskundige van de toekomst bestaat niet

Aan welke eisen moeten verkeerskundigen van de toekomst voldoen? Over deze vraag bogen zich vakgenoten, opleiders en studenten op 29 mei tijdens een studie-...

Nieuwe themapagina over publieke mobiliteit

CROW werkt vanuit de Werkgroep publieke mobiliteit decentrale overheden aan een gedeelde agenda publieke mobiliteit. Ter ondersteuning van de decentrale...

VNG steunt strategie implementatie VN-verdrag Handicap

Het VNG-bestuur heeft steun uitgesproken voor de Nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap. Begin februari stelde het demissionaire...

Brugge biedt nu ook deelfietsen aan voor mensen met een beperking: "We zijn de eerste stad die dit aanbiedt"

Ze staan op 13 plaatsen in de stad, aan woonzorgcentra en voorzieningen voor mensen met een beperking. Via een online platform kunnen gebruikers naargelang...

NEN 9120 helpt mensen met een beperking in een parkeergarage

NEN 9120 is een niet verplichte norm van toepassing op o.a. nieuw te bouwen parkeergarages. Een speciale versie van de norm gaat in de toekomst ook gelden...

Resultaten Europese Horizon 2020-projecten gepubliceerd

De projecten beogen een bijdrage te leveren aan een inclusief, toegankelijk, betaalbaar en eerlijk vervoerssysteem voor alle Europese burgers.  

Werkgroep Handboek toegankelijkheid van start gegaan

Het handboek borduurt voort op de Richtlijn toegankelijkheid uit 2014. Richtlijnen worden periodiek geactualiseerd, maar omdat inmiddels veel is veranderd,...