Nieuwsoverzicht

Alle relevante nieuwsartikelen vind je onderstaand. Zoek je informatie over een specifiek thema? Klik dan op de beschikbare thema's in de rechterkolom. Je kunt je waardering voor een artikel laten zien door deze een like te geven of laat een reactie achter in de daarvoor bestemde ruimte.

Stein is de Meest Toegankelijke Gemeente 2021

De gemeente Stein is verkozen tot de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland in 2021. Stein springt eruit met een Sociale Inclusie Agenda waarin...

Jaarlijkse rapportage over de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland 2021

In juli 2016 heeft de regering van Nederland het VN-verdrag handicap goedgekeurd. In het verdrag staat wat de regering moet doen om te zorgen dat i...

Stap voor stap naar parkeren, knooppunten en mobiliteitshubs

Verstedelijking en woningbouw vragen om een transitie van vervoeren naar verblijven in een attractieve stad. Steeds&n...

Lang niet toegankelijk

Binnenkort is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland vijf jaar in werking. Het verdrag bevestigt het recht van...

‘Moment om doelgroepenvervoer en OV te integreren is aangebroken’

Het idee om doelgroepenvervoer en openbaar vervoer met elkaar te integreren is niet nieuw, maar volgens Forseti is dit hét moment om er echt...

Kansen voor de ov-flexcombinatie

“Covid legt de zwakke punten van ons mobiliteitssysteem bloot, we moeten mobiliteit anders gaan benaderen.”

'Data kunnen bruikbare inzichten opleveren'

In het dashboard OverOV visualiseert samenwerkingsverband DOVA alle relevante ov-data op één centraal punt. Marloes Verhoeven, hoofd OV-data bij DO...

Eindrapport AMvB reële prijs WMO

De AMvB reële prijs Wmo 2015, die sinds 1 juni 2017 van kracht is, is geëvalueerd op de toepassing en het effect ervan in de praktijk.

Challenges vervoerregio voor inclusieve mobiliteit

Startup in Residence Amsterdam daagt Nederlandse en internationale ondernemers uit oplossingen te bedenken rond duurzaamheid- en mobiliteitskwestie...

Nieuwe publicaties Integratie doelgroepenvervoer OV en Inclusieve mobiliteit

Onlangs verschenen er twee nieuwe CROW-publicaties rond inclusieve mobiliteit en integratie doelgroepenvervoer en het ov.