Nieuwsbericht

Toegankelijke reisinformatie maakt reizen voor iedereen makkelijker

Profielfoto van Kennisplatform CROW
28 juli 2022 | 1 minuut lezen

CROW heeft de behoefte aan extra reisinformatie in kaart gebracht, met name voor mensen met een beperking die alleen gebruik kunnen maken van toegankelijk openbaar vervoer. 

Aan de hand van het rapport Reis Gerust uit 2015 hebben de onderzoekers een matrix gemaakt van wensen ten aanzien van toegankelijke reisinformatie. Zij spraken projectleiders van de zeven landelijke MaaS-pilots en met mensen met een mobiliteitsbeperking om de behoefte aan extra reisinformatie te inventariseren.

Ook is gekeken naar de verwerkingsregels reisinformatie, die CROW-KpVV publiceerde in 2020. In die regels staat waar een bus-, tram- en metrorit aan moet voldoen voor reizigers in een ‘reguliere’ rolstoel, reizigers met een visuele beperking en voor reizigers die drempelvrij willen (of moeten) reizen.

Nieuwe wensen

De resultaten van het onderzoek zijn besproken met Samenwerkingsverband DOVA om te bekijken welke informatie al openbaar beschikbaar is of binnenkort beschikbaar komt. Nieuwe en soms wat meer algemene wensen zijn:

  • juiste en betrouwbare informatie
  • actuele informatie
  • voor iedereen beschikbare informatie via open data
  • uniformiteit van reisinformatie, van inrichting haltes, stations en knooppunten
  • makkelijk te begrijpen taal op B1-niveau
  • defecten opnemen in de reisplanner, bijvoorbeeld van liften, roltrappen, of niet te gebruiken uitgangen en opritten
  • alle reisinformatie die visueel is, ook auditief beschikbaar maken
  • alles wat auditief is, ook visueel beschikbaar maken
  • begrip en meedenken stimuleren onder het ov-personeel

Werken aan bovenstaande wensen maakt het reizen niet alleen gemakkelijker voor mensen met een beperking, maar voor alle reizigers.

Download de publicatie 'Toegankelijke reisinformatie en reisinformatie over toegankelijkheid' via deze pagina.