Nieuwsbericht

Resultaten Europese Horizon 2020-projecten gepubliceerd

Profielfoto van Kennisplatform CROW
8 mei 2024 | 2 minuten lezen

De Europese organisatie Cordis heeft een resultatenpakket gepubliceerd met 11 door de EU gefinancierde Horizon 2020-projecten die een bijdrage leveren aan een inclusief, toegankelijk, betaalbaar en eerlijk vervoerssysteem voor alle Europese burgers. De projecten onderzoeken thema's als de participatie van vrouwen in de vervoerssector, zowel als gebruikers als in de rol van werknemers; de inclusiviteit en toegankelijkheid van vervoersdiensten voor mensen met tijdelijke of permanente kwetsbaarheden, handicaps of beperkte mobiliteit. Een van de projecten is TRIPS: ‘TRansport Innovation for Persons with disabilities needs Satisfaction’ dat tot doel heeft openbaar vervoer toegankelijker te maken voor iedereen.

TRIPS

Mobiliteitsproblemen vormen één van de grootste belemmeringen voor toegang tot alles wat een moderne samenleving te bieden heeft. Het project TRIPS betrok ervaringsdeskundigen bij het ontwerpen van toekombestendige transportoplossingen. Bij het projectconsortium waren teams betrokken in zeven pilotsteden in heel Europa: Lissabon, Zagreb, Bologna, Cagliari, Brussel, Sofia en Stockholm. Elk team in het consortium bestond deels uit personen met een beperking. 

Naast het betrekken van ervaringsdeskundigen was een belangrijk doel van TRIPS het ondervragen van burgers met een beperking over hun mobiliteitsbehoeften en om hun houdingen ten aanzien van mobiliteitsoplossingen te bepalen. Voor het onderzoek werden gegevens verzameld van 553 mensen in 21 landen. Ruim de helft van de ondervraagden waren personen met een visuele, gehoor- of verstandelijke beperking.

Favoriet hulpmiddel: de toegankelijke reisplanner

Over het algemeen hadden de respondenten een positieve kijk op ondersteunende technologieën. Deze omvatten aanpassing van robotica en slimme technologie zoals wandelstokken, stemherkenning, platforms en hellingen. De meest populaire ondersteunende technologie, ongeacht de beperking, was de toegankelijke reisplanner. Een toegankelijke reisplanner maakt gebruik van technologische infrastructuur om de gebruiker diepgaande realtime informatie te bieden. Een planner kan een reiziger bijvoorbeeld laten weten hoeveel zitplaatsen er beschikbaar zijn in de volgende bus en waar deze zich bevinden.

Aanbevelingen 

Een reis is pas toegankelijk wanneer de gehele reis van deur tot deur toegankelijk is. Om dit aan te pakken adviseerde TRIPS om prioriteit te geven aan toegankelijke reisplanners en ook om het bezit van ondersteunende technologie en training in het gebruik ervan te bevorderen.

De belangrijkste aanbeveling van TRIPS is het betrekken van ervaringsdeskundigen in het ontwerpproces. Project coordinator Kristina Andersen benadrukt: “Door mensen die het meest worden getroffen door veranderingen in de besluitvorming op vervoersgebied te betrekken bij het ontwerpproces, vermijden we vooringenomenheid en bevorderen we gelijkheid. Daarnaast creëren wij ontwerpen en oplossingen die voor iedereen goed zijn. Als zodanig is het belangrijkste resultaat van het project de TRIPS-toolkit voor co-ontwerpmethodologie, beschikbaar als een online trainingsprogramma gericht op zowel burgers, ontwerpers als vervoersaanbieders.”

Lees hier meer over het resultatenpakket van Cordis