Nieuwsbericht

De Gouden Driehoek: dé succesformule voor inclusief ontwerpen van de openbare ruimten

Profielfoto van Kennisplatform CROW
28 juni 2024 | 2 minuten lezen

De Gouden Driehoek is de manier van samenwerken op het gebied van fysieke en digitale toegankelijkheid. Hierdoor kunnen mensen met een visuele beperking volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Frouck de Boer, senior adviseur Toegankelijkheid, onderstreept het belang van deze samenwerking: ‘Maak gebruik van ervaringsdeskundigen en inhoudsdeskundigen om te voorkomen dat ontwerpen voor openbare ruimten achteraf aangepast moeten worden.’

Dag van het OV

Op de Dag van het OV in Utrecht op 17 juni hielden Frouck de Boer en Peter Waalboer een pleidooi voor de Gouden Driehoek, een samenwerkingsverband tussen een ervaringsdeskundige, een inhoudsdeskundige en de opdrachtgever. De Boer benadrukt dat de combinatie van een ervaringsdeskundige en een inhoudsdeskundige cruciaal is: ‘Een ervaringsdeskundige identificeert knelpunten vanuit eigen ervaring, wat essentieel is voor bewustwording. Voor de vertaling naar hoe het dan wél moet binnen de bredere context, heb je de inhoudelijke adviseur nodig. Diegene heeft technische kennis en kennis van wet- en regelgeving in huis. Zo heb je beide rollen aan tafel.’ 

Ontwerpproject Schiphol

De Gouden Driehoek werd toegepast bij een ontwerpproject op Schiphol, waarbij De Boer als inhoudsdeskundige en Waalboer als ervaringsdeskundige betrokken waren. Ze werkten samen om een assistentiepaal op Schiphol Plaza vindbaar te maken voor slechtziende en blinde mensen. Waalboer, zelf functioneel blind, gaf waardevolle feedback over de logica en toegankelijkheid van de lijnen. ‘Hij kon ons heel goed wijzen op de nuances vanuit zijn perspectief. Zoals: klopt dit wel hoe deze lijn loopt? Is dit wel logisch?’, vertelt De Boer. ‘In deze complexe context is eenvoud en voorspelbaarheid heel belangrijk. Want als je een wirwar aan lijnen gaat leggen, ontstaat er een spinnenweb waardoor slechtziende en blinde mensen de weg kwijtraken.’

Een driehoek met bovenaan de tekst 'opdrachtgever'. Rechtsonder staat de tekst 'inhoudsdeskundigen' en linksonder staat de tekst 'ervaringsdeskundige'.

Toepassen vanaf het begin van het ontwerpproces

De Gouden Driehoek moet vanaf het begin van het ontwerpproces voor publieke ruimten worden toegepast om dure aanpassingen achteraf te vermijden. ‘We willen niet de taak van de ontwerper overnemen, maar voeden,’ geeft de Boer aan. ‘Als je goed ontwerpt heb je helemaal geen geleidelijn nodig. Slechtziende en blinde mensen hebben baat bij houvast via materialisatie en functionele contrasten.’

Meer informatie

De oorspronkelijke versie van dit artikel is te lezen op kennisoverzien.nl