Nieuwsbericht

VNG steunt strategie implementatie VN-verdrag Handicap

Profielfoto van Kennisplatform CROW
8 mei 2024 | 1 minuut lezen

Het VNG-bestuur heeft steun uitgesproken voor de Nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap. Begin februari stelde het demissionaire kabinet deze strategie vast.

Doel van de strategie

Het doel van de strategie is om de positie van mensen met een beperking uiterlijk in 2040 overeen te laten komen met de inhoud van het VN-verdrag Handicap. Dat betekent dat kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking dan dezelfde mogelijkheden hebben als ieder ander om zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving.

Belangrijke rol gemeenten bij uitvoering VN-verdrag Handicap

Cathalijne Dortmans, wethouder in Helmond en tevens voorzitter van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs: ‘Nederlandse gemeenten staan voor een inclusieve samenleving. Ook in de uitvoering van het VN-verdrag Handicap hebben gemeenten een belangrijke rol. Zij stellen, samen met ervaringsdeskundige inwoners, een Lokale Inclusie Agenda op. Het streven van de nationale strategie steunen we dan ook van harte. Gemeenten moeten hier wel de nodige ruimte en instrumenten voor krijgen.’

Betrek gemeenten bij uitwerking werkagenda

In de nationale strategie zijn vooral de grote lijnen beschreven. Die moeten nu concreet worden gemaakt in een werkagenda met maatregelen. Deze werkagenda zal door het nieuwe kabinet worden vastgesteld. 

Dortmans: ‘Het is van belang dat gemeenten bij de uitwerking van deze werkagenda vanaf het begin betrokken worden. Want daar hangt veel van af: hoe maken we dit concreet? Zijn de voorgestelde maatregelen ook uitvoerbaar? Daar willen we aan de voorkant goed naar kijken. Verder speelt ook hierin het gesprek tussen rijk en gemeenten over de financiële situatie van gemeenten een rol. Alleen als de financiële verhoudingen op orde zijn, kunnen gemeenten deze rol echt goed vervullen.’

De oorspronkelijke versie van dit artikel is te lezen op vng.nl