Nieuwsbericht

Nieuwe publicatie: Toegankelijkheid en Omgevingswet

Door de vergrijzing wordt toegankelijkheid steeds belangrijker, niet alleen voor mensen met een beperking maar voor iedereen. De Omgevingswet biedt kansen om toegankelijkheid te verankeren in beleid, leert de brochure Toegankelijkheid en Omgevingswet van CROW-KpVV.

Profielfoto van Kennisplatform CROW
15 december 2021 | 1 minuut lezen

Op de valreep van 2021 publiceert CROW-KpVV een nieuwe publicatie met als titel: 'Toegankelijkheid en Omgevingswet, Op weg naar een toekomstbestendig mobiliteitssysteem voor iedereen'. 

Collega Frans Bekhuis koppelt boventstaande twee thema's aan elkaar en laat zien dat er veel kansen liggen om toegankelijkheid, met de komst van de Omgevingswet, standaard te integreren in beleid. In de publicatie worden naast wetten- en regelgevingen ook Nederlandse praktijkvoorbeelden aangehaald.

Uiteindelijk is het doel om iedereen in de samenleving te betrekken volgens het VN-verdrag Handicap dat Nederland in 2016 als een van de laatste Europese landen heeft geratificeerd. Het verdrag bepaalt dat landen progressief moeten werken aan verwezenlijking van alle aspecten van toegankelijkheid. Het gaat niet alleen om fysieke toegankelijkheid, maar om toegankelijkheid in brede zin, dus ook informatie en communicatie toegesneden op personen met een zintuigelijke of mentale beperking. 

Het VN-verdrag Handicap kent vier belangrijke pijlers: verkeer & vervoer, openbare ruimte, (openbare) gebouwen en ICT-informatievoorziening. Deze pijlers kennen hun specifieke aanknopingspunten voor het verbeteren van toegankelijkheid, maar voor een integrale aanpak en overzicht, is op initiatief van CROW een kennisnetwerk Toegankelijkheid opgesteld. Dit kennisnetwerk geeft een overzicht van de actuele kennis op het gebied van toegankelijkheid, nodigt uit om praktijkervaringen en kennis te delen en faciliteert de noodzaak om te komen tot een integrale aanpak voor een inclusieve samenleving. Dit netwerk is bestemd voor alle betrokken disciplines, van beleid naar uitvoering, en stakeholders. Daarbij is er ook aandacht voor specifieke doelgroepen en belangengroeperingen