Nieuwsbericht

Versterking rechtspositie door ratificatie facultatief protocol VN-verdrag handicap

Profielfoto van Kennisplatform CROW
3 juli 2023 | 1 minuut lezen

Minister Conny Helder en staatssecretaris Maarten van Ooijen hebben namens het kabinet besloten om het facultatieve protocol van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-verdrag handicap) en het derde facultatieve protocol bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hierna: IVRK) te ratificeren.

Het kabinet start direct met het ratificatieproces van het protocol bij het VN-verdrag handicap. Het ratificatieproces voor het derde facultatief protocol bij het IVRK start na afronding van het ratificatieproces bij het VN-verdrag handicap en na een expliciet weegmoment. Afgelopen periode is het advies van de Raad van State bestudeerd en besloten om tot ratificatie over te gaan. Ratificatie van het protocol versterkt de bescherming van de rechten van de mens in de nationale én internationale rechtsorde.

Minister Helder: “Mensen met een beperking moeten in Nederland volwaardig mee kunnen doen. Ik vind het dan ook belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat zij hun recht kunnen halen. Hiervoor zijn gelukkig in het Nederlandse recht al meerdere mogelijkheden. Met de ratificatie van het facultatief protocol versterken we deze mogelijkheden. Daarom is het goed nieuws dat we nu een grote stap kunnen zetten in de ratificatie van het facultatief protocol VN-verdrag handicap, waarmee we ook goed aansluiten op internationale afspraken.”

Staatssecretaris van Ooijen: “Ieder kind verdient het om veilig, gezond en kansrijk te kunnen opgroeien. Daarbij hoort ook dat kinderen een stem hebben en dat hun mening ertoe doet. Ik probeer kinderen zelf ook te betrekken bij beleid dat hen raakt. Daarom is het goed nieuws dat we nu ook een stap kunnen zetten in de ratificatie van het derde facultatieve protocol bij het IVRK, waarmee de rechten van kinderen verder worden versterkt.”

De oorspronkelijke versie van dit artikel is te lezen op rijskoverheid.nl