Documenten

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset
Afbeelding van Lang niet toegankelijk

Lang niet toegankelijk

Publicatiedatum:
Binnenkort is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland vijf jaar in werking. Het verdrag bevestigt het recht van mensen met een lichamelijke beperking om...
Afbeelding van Handreikingen voor ketenregie en ketenmobiliteit in relatie tot MaaS

Handreikingen voor ketenregie en ketenmobiliteit in relatie tot MaaS

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW-KpVV
De publicatie Ketenregie en ketenmobiliteit in relatie tot MaaS van CROW-KpVV geeft concessieverleners handvatten om eisen en wensen op het gebied van ketenregie en ketenmobiliteit een plek te...
Afbeelding van ‘Let op toegankelijkheid binnen shared space-gebieden’

‘Let op toegankelijkheid binnen shared space-gebieden’

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW-KpVV
Het inrichten van shared space-gebieden sluit niet altijd aan bij de belangen en behoeften van mensen met een visuele beperking. Toegankelijkheidsaspecten ontbreken vaak in het ontwerp en het is...
Afbeelding van Geluidssignalen bij elektrische bussen

Geluidssignalen bij elektrische bussen

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW-KpVV
Schone bussen zijn niet alleen beter voor het milieu, ze zijn ook een stuk stiller. Daarmee stellen ze weggebruikers voor nieuwe vraagstukken. Zo is het voor blinden en slechtzienden moeilijker om...
Afbeelding van Looproutes: Checklist richtlijnen en aanbevelingen

Looproutes: Checklist richtlijnen en aanbevelingen

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
De publicatie Looproutes: Checklist richtlijnen en aanbevelingen is onderdeel van de CROW kennismodule Voetgangers.
Afbeelding van Wonen is hoofdzaak

Wonen is hoofdzaak

Publicatiedatum:
Het projectteam van Iedereen doet mee! heeft een inspiratiebundel opgezet waar men via voorbeelden ziet hoe gemeenten kunnen werken aan goed wonen voor iedereen, in het bijzonder mensen met...
Afbeelding van Praktijkvoorbeelden van inclusieve mobiliteit

Praktijkvoorbeelden van inclusieve mobiliteit

Publicatiedatum:
Integrale aanpak is complexIn de publicatie richt CROW-KpVV zich op losse, relatief eenvoudig te implementeren maatregelen om inclusieve mobiliteit te bevorderen. Idealiter kiezen overheden en...
Afbeelding van Toegankelijkheid openbaar vervoer: wat kun je als ov-autoriteit doen?

Toegankelijkheid openbaar vervoer: wat kun je als ov-autoriteit doen?

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW-KpVV
Het openbaarvervoersysteem bestaat uit verschillende componenten en modaliteiten die gezamenlijk moeten zorgen voor een bruikbaar en toegankelijk geheel, met als doel dat mensen zoveel mogelijk...
Afbeelding van Ontwerpwijzer overstappunten

Ontwerpwijzer overstappunten

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
De ontwerpwijzer overstappunten is onderdeel van de CROW kennismodule Kennismodule Openbaar Vervoer - Optimaal wegontwerp voor bus en tram.
Afbeelding van Handboek sociale veiligheid in de verplaatsingsketen

Handboek sociale veiligheid in de verplaatsingsketen

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Het handboek sociale veiligheid in de verplaatsingsketen is onderdeel van de CROW kennismodule Openbaar Vervoer.