Nieuwsbericht

Terugblik webinar Fiets en inclusie: de stilstaande fiets

Profielfoto van Kennisplatform CROW
17 juni 2024 | 2 minuten lezen

Op 28 mei organiseerde het Kennisnetwerk Toegankelijkheid in samenwerking met CROW Fietsberaad een webinar rond fietsparkeren en inclusie. Na de opening door Wilma Slinger (CROW) bespraken Simone Jorink (Movares) en René Dronkers (Bikenine / Programma Fiets gemeente Amsterdam) voorbeelden van lessen die geleerd zijn met minder toegankelijke fietsenstallingen.

(on)Toegankelijk fietsparkeren

Simone sprak over het belang, de voordelen en de uitdagingen van toegankelijkheid tot inpandig fietsparkeren. Er wordt steeds meer voor inpandig (ondergronds) fietsparkeren gekozen om meer openbare ruimte te creëren. Maar in het ontwerpproces van deze stallingen wordt toegankelijkheid lang niet altijd meegenomen. Vervolgens liet René Dronkers een voorbeeld zien van een nieuwe ondergrondse stalling in Amsterdam waarbij door de gekozen trap veel mensen met een speciale fiets geen toegang meer hebben tot deze stalling. Hierdoor kunnen zij het gebied niet meer kunnen bezoeken, aangezien het verboden is te parkeren op maaiveld. Hij schetste hoe het proces van onderzoek en ontwerp tot realisatie is verlopen en er geleerd kan worden van deze beslissingen.

Goede voorbeelden

Karlijn Janssen (Fietsersbond) begon met een aantal quotes van ervaringsdeskundigen en lichtte deze toe. Vervolgens gaf ze een aantal goede voorbeelden van inclusief stallen en een overzicht van de manieren waarop een aantal gemeenten omgaan met het stallen van fietsen door mensen met een beperking al dan niet met aangepaste fiets. Tot slot besprak ze kort de complexiteit van het vraagstuk. In de brochure Fietsers met een beperking verdienen meer aandacht van de Fietsersbond meer hierover.

Sarah Boshuizen en Matia Kosters (gemeente Groningen) vertelden hoe het centrum van Groningen aangepakt wordt, zodat er toegankelijke fietsparkeerplekken komen en het centrum voor voetgangers toegankelijker en vriendelijker wordt. Ook bespraken zij hoe ze werken met het uitgeven van fietsstickers voor speciale groepen zodat zij dicht bij de bestemming kunnen parkeren. Hierbij gaat het niet alleen om mensen met een beperking maar ook om zorgpersoneel, zodat zij hun ‘zorgtijd’ zo goed mogelijk kunnen benutten.

Na afloop van de presentaties was ruimte voor vragen van de deelnemers. Hier werd nog ingegaan op (Europese) regelgeving en het realiseren van toegankelijke stallingen op particulier terrein.
 

De presentaties van de bijeenkomst zijn te downloaden van de documentpagina van het webinar.