Nieuwsbericht

Regeling Sportakkoord verruimd voor inclusieve speeltuinen

Profielfoto van Kennisplatform CROW
5 september 2022 | 1 minuut lezen

De Regeling Sportakkoord en Leefstijlinterventies 2020-2022 voor gemeenten is gewijzigd. De wijziging komt voort uit het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. De aanpassing in de regeling betekent dat gemeenten hun uitvoeringsbudget (dat eerder is aangevraagd en toegekend) nu ook kunnen inzetten om speeltuinen toegankelijk te maken. Er is extra aandacht voor het realiseren van (meer) inclusieve speeltuinen, die toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor kinderen met een beperking. 

Klik hier om naar de regeling sportakkoord en leefstijlinterventies te navigeren.