Nieuwsbericht

Vragen VN-verdrag Handicap

Profielfoto van Kennisplatform CROW
24 mei 2022 | 1 minuut lezen

In oktober dit jaar of begin volgend jaar gaan de Verenigde Naties Nederland toetsen op de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Het VN-comité in Geneve heeft hiervoor een lijst met vragen (‘List Of Issues’ ) gemaakt en aan de Nederlandse staat gestuurd. Het comité heeft de vragenlijst opgesteld aan de hand van de rapportage van de Nederlandse staat uit 2018, de (geactualiseerde) rapportages van het College voor de Rechten van de Mens en van de Alliantie VN-verdrag Handicap en MindRights.

Lees dit artikel hier verder.

Bron: www.nietsoveronszonderons.nl 

Noot van redactie:
Kennisnetwerk Toegankelijkheid is gebaseerd op het VN-verdrag “Rechten voor mensen met een beperking”. In dit verdrag worden 4 beleidsterreinen gedefinieerd. De onderdelen ‘Verkeer en vervoer’ en ‘Openbare ruimte’ zijn momenteel actief. De andere beleidsterreinen ‘Toegankelijke gebouwen’ en ‘Toegankelijk ICT en informatievoorzieningen’ zullen later worden toegevoegd.