Nieuwsbericht

Koplopersprogramma Lokale Ketenaanpak Digitale Inclusie

Profielfoto van Kennisplatform CROW
10 augustus 2023 | 1 minuut lezen

Gemeenten die werk willen maken van digitale inclusie zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een koplopersprogramma. Koplopers kunnen een financiële bijdrage ontvangen van de VNG en worden begeleid bij de implementatie. Het programma loopt van 15 september 2023 tot en met 31 december 2023.

De VNG en de Alliantie Digitaal Samenleven (ADS) hebben de handen ineen geslagen om een ketenaanpak te ontwikkelen waarmee de digitale kloof verkleind kan worden: de Lokale Ketenaanpak Digitale Inclusie. Hierbij werken de publieke, maatschappelijke én de private sector samen om inwoners te ondersteunen die (tijdelijk) digitaal niet mee kunnen doen door bijvoorbeeld een beperking, vaardigheden of simpelweg doordat ze geen toegang hebben tot goedwerkende apparaten. Door de aanpak kan worden voorzien in betere en vroegtijdige signalering. Inwoners kunnen warm worden doorverwezen naar en op passende wijze worden geholpen door de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s). 

Financiële bijdrage

De VNG stelt een bijdrage beschikbaar van maximaal € 22.500 inclusief btw per gemeente voor de uitvoering van lokale pilots. De middelen kunnen ingezet worden voor regievoering,activiteiten of promotie. De gemeente kan daarvoor een voorstel doen. 

Er wordt gezocht naar een evenwichtige mix van kleine, middelgrote en grote gemeenten en spreiding over regio’s. Het is ook mogelijk om deel te nemen zonder een bijdrage, als de gemeente daaraan geen behoefte heeft maar wel inhoudelijk belangstelling heeft. Bij overintekening vindt selectie plaats.

Deelnemen of meer informatie

Deelnemen aan dit koplopersprogramma? Neem dan contact op met de VNG-projectleider Rachida Moreira Figueiredo via email Rachida.MoreiraFigueiredo@vng.nl.

De oorspronkelijke versie van dit artikel is te lezen op vng.nl.