Nieuwsbericht

Oproep BuurtSaam: werk mee aan een gezonde leefomgeving in een sociale buurt

Profielfoto van Kennisplatform CROW
10 augustus 2023 | 3 minuten lezen

De inrichting van de buurt bepaalt hoe mensen bewegen, elkaar ontmoeten, naar voorzieningen als de arts en supermarkt kunnen, activiteiten ondernemen en over een passende woonruimte beschikken. Het beïnvloedt ook in hoeverre inwoners naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Doe mee met BuurtSaam en werk aan een gezonde, sociale en vellige leefomgeving met aandacht voor bewoners die meer zorg nodig hebben.

Een gezonde, sociale en veilige leefomgeving komt niet vanzelf tot stand. Vergrijzing, individualisering en digitalisering vragen om nieuwe (ruimtelijke) strategieën. Platform31 en het College van Rijksadviseurs, en met medewerking van LSA Bewoners en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, starten daarom BuurtSaam. Door kennisontwikkeling en ontwerpend onderzoek beoogd het traject gemeenten te helpen doelen en plannen voor de leefbaarheid te realiseren.

Voor wie?

BuurtSaam is bedoeld voor gemeenten en lokale netwerken op buurtniveau die ruimtelijke strategieën ontwikkelen en uitvoeren voor leefbare, sociale en levensloopbestendige buurten.

Wat gaan we doen?

Met BuurtSaam werk je aan je eigen concrete aanpak, gebiedsvisie of uitvoeringsplan. Door slimme verbindingen te maken met lokale dilemma’s, vraagstukken en doelen, werken je samen met BuurtSaamom stappen richting uitvoering en realisatie te zetten. Deelname aan BuurtSaam levert een gebiedsvisie of uitvoeringsplan op.

Speciale aandacht gaat uit naar de bewoners die drempels ervaren om goed mee te kunnen doen in de samenleving, bijvoorbeeld door psychische kwetsbaarheid, lichamelijke beperkingen of ouderdom. Immers: een goed ingerichte buurt voor mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag, betekent een betere buurt voor iedereen. Inwoners zelf krijgen veel aandacht onder meer door de kennis en expertise van LSA Bewoners.

Wat vraagt dat?

BuurtSaam bestaat uit een Werkplaats en Ontwerpend onderzoek. Deelname aan één van de trajecten, of een combinatie van beiden is mogelijk. Elk heeft de duur van negen maanden. Voor de Werkplaats vraagt BuurtSaam per gemeente 800 euro (voor 2 deelnemers). Voor het Ontwerpend onderzoek is de bereidheid om het traject als mede-opdrachtgever te organiseren en te faciliteren voorwaarde. Het CRa zal een financiële bijdrage leveren voor de advieskosten van de ontwerpteams. Vul bij interesse de de vragenlijst interesse in traject BuurtSaam in.

Opzet Werkplaats

Platform31 ontwikkelt en stimuleert een zorgzame en toegankelijke leefomgeving samen met gemeenten, wijk- en buurtnetwerken en gebiedscoalities, door het delen van kennis, opgaven en praktijken, die leiden tot kennisontwikkeling, nieuwe aanpakken en nieuwe toepassingen.

Voor: gemeenten in samenwerking met wijk- en buurtnetwerken en gebiedscoalities
Opzet: kennisontwikkeling, actieleren en borgen, eigen vraagstukken leidend
Aantal bijeenkomsten: twee dagen op locatie, vier online bijeenkomsten van een dagdeel
Duur: negen maanden
Resultaat: een sociale, gezonde en seniorvriendelijke leefomgeving in visie of uitvoeringsplan

Opzet Ontwerpend onderzoek

Inhoud: Het College van Rijksadviseurs zet met medewerking van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving de ontwerpopgave voor gezonde en sociale buurten in de ontwerpwereld op de agenda en biedt gemeenten concrete ruimtelijke handvatten in de vorm van een ontwerpvoorstel om de leefbaarheid in gezonde en sociale buurten te stimuleren.

Voor: samenwerkingsverbanden tussen gemeente (wonen, zorg, ruimte), corporatie, zorg- en welzijnsorganisaties en bewonersnetwerken. Met budget om stappen te zetten richting uitvoering.
Opzet: ontwerpend onderzoek
Aantal bijeenkomsten: minimaal zes bijeenkomsten op locatie en digitaal
Duur: negen maanden
Resultaat: concrete ontwerpvoorstellen voor eigen vraagstukken, gekoppeld aan een buurtverhaal

Meer informatie

Lees meer informatie over de Werkplaats (pdf) en het Ontwerpend onderzoek (pdf).

Contact Ontwerpend onderzoek
Simone Huijbregts
088 – 11 58 170
simone.huijbregts@rijksoverheid.nl

Voor praktische vragen neem contact op met:
Myrthe Sietsma
06 57 94 30 86
myrthe.sietsma@platform31.nl

De oorspronkelijke versie van dit artikel is te lezen op Platform31.