Nieuwsbericht

Fysieke leefomgeving en moeilijk verstaanbaar gedrag

Profielfoto van Kennisplatform CROW
26 mei 2023 | 1 minuut lezen

Agressief, zelfverwondend, teruggetrokken of angstig gedrag: bij mensen met een verstandelijke beperking komt dit probleemgedrag - ook wel onbegrepen of moeilijk verstaanbaar gedrag genoemd – regelmatig voor. Vraag is echter hoe we dit soort gedrag kunnen begrijpen, verminderen en voorkomen. Wat zijn de mogelijke oorzaken en oplossingen als we kijken naar de persoon, de interactie en zijn omgeving? En dan in het bijzonder de fysieke leefomgeving: de ruimtelijke context van woon-, werk- en leefomstandigheden van de cliënt?

Wetenschappers onderzochten factoren

Op verzoek van ZonMw boog een aantal wetenschappers uit diverse sectoren zich over de kwestie. De groep kwam met een handzame inventarisatie van de omgevingsfactoren en de beschrijving van de algemene begrippen. Hiermee is goed inzichtelijk gemaakt welke kennis er op verschillende schaalniveaus (stedenbouw, gebouw en interieur) aanwezig is op het gebied van de fysieke leefomgeving en de invloed op mensen met een verstandelijke beperking met een intensieve zorgvraag.

De onderzoekers van het rapport zijn aan de slag gegaan om alle onderzoeksresultaten in één schematische illustratie samen te vatten. Het resultaat is een informatieve plaat waarop in één oogopslag de factoren op het gebied van fysieke leefomgeving duidelijk zijn. 

De informatieve plaat is hier te bekijken.

 

De oorspronkelijke versie van dit artikel is te lezen op zonmw.nl