Kenniscatalogus

Zoeken & filter Zoeken & filter
Reset
Afbeelding van Praatplaat toegankelijkheid

Praatplaat toegankelijkheid

Publicatiedatum:
CROW heeft een praatplaat laten maken om intern en extern aan te geven waar zij mee bezig is als het gaat om kennis rond de toegankelijkheid van verkeer en vervoer en de openbare ruimte.
Afbeelding van Themanieuwsbrief Kennisnetwerk Toegankelijkheid

Themanieuwsbrief Kennisnetwerk Toegankelijkheid

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
4x per jaar verschijnt er de themanieuwsbrief van het Kennisnetwerk Toegankelijkheid. In de themanieuwsbrief staat telkens één onderwerp centraal.
Afbeelding van Bijeenkomst Beheer de toegankelijkheid van de openbare ruimte

Bijeenkomst Beheer de toegankelijkheid van de openbare ruimte

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Op 5 maart organiseerde CROW Essit in samenwerking met het Kennisnetwerk Toegankelijkheid de bijeenkomst Beheer de toegankelijkheid van de openbare ruimte.
Afbeelding van Werken aan inclusieve mobiliteit in stedelijke gebieden

Werken aan inclusieve mobiliteit in stedelijke gebieden

Publicatiedatum:
Uitgever:
Urban Cycling Institute
In dit rapport komen alle inzichten uit onderzoek onder vier gemeenten samen en worden de belangrijkste conclusies ten aanzien van inclusief fietsbeleid besproken.
Afbeelding van Toolbox Loopbeleid

Toolbox Loopbeleid

Publicatiedatum:
Uitgever:
Ruimte voor lopen
Toolbox rond effectief loopbeleid met aandacht voor zaken als visie, doel, doelgroep, data, monitoring en evaluatie, maatregelen, organisatie en bekostiging
1 link toegevoegd
Afbeelding van Handreiking Inclusief Beleid voor gemeenten

Handreiking Inclusief Beleid voor gemeenten

Publicatiedatum:
Uitgever:
Movisie
Handreiking van Movisie die ingaat op de vraag hoe je inclusief beleid vormgeeft en waar je daarbij op moet letten.
Afbeelding van Eindrapport Op het kruispunt van knelpunten

Eindrapport Op het kruispunt van knelpunten

Publicatiedatum:
Uitgever:
College voor de Rechten van de Mens
Onderzoek naar de positie van mensen met een beperking die vanwege etnische kenmerken, religie, culturele achtergrond specifieke problematiek ervaren bij hun maatschappelijke participatie.
Afbeelding van Ontwerpwijzer voetgangers

Ontwerpwijzer voetgangers

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Handboek met kennis die nodig is bij het maken van voetgangersbeleid, het vaststellen van het voetgangersnetwerk, het ontwerpen van voetgangersvriendelijke infrastructuur en het beheer en onderhoud.
1 link toegevoegd
Afbeelding van Niet zo maar op reis. Onderzoek naar doelgroepenvervoer in Nederland

Niet zo maar op reis. Onderzoek naar doelgroepenvervoer in Nederland

Publicatiedatum:
Uitgever:
College voor Rechten van de Mens
Verkennend onderzoek naar de huidige stand van zaken van het doelgroepenvervoer in Nederland.
Afbeelding van Kennismodule voetgangers

Kennismodule voetgangers

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Deze betaalde kennismodule van CROW biedt de kennis die nodig is om de positie van de voetganger goed te verankeren in alle fases van de beleidscyclus.