Activiteit

Toegankelijke openbare ruimte voor iedereen! Wat is er voor nodig en waar liggen de uitdagingen?

06 oktober
2022
6 oktober 2022
10:00 tot 12:00
Online
Soort: Online
Profielfoto van Femke Mathijssen
1 augustus 2022 | 3 minuten lezen

> Datum:06-10-2022
> Duur:10:00 - 12:00
> Locatie:Online
> Soort:Gratis
> Aanmelden: via de link 

 

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zo goed mogelijk deel kan nemen aan de samenleving? Hoe maken we onze openbare ruimte optimaal toegankelijk? En welke stappen zijn er al gezet? Tijdens de Week van Toegankelijkheid houden CROW, Kennis Over Zien en Bartiméus Fonds op donderdag 6 oktober het gratis webinar ‘Toegankelijke openbare ruimte voor iedereen!’. Ben jij erbij?

Heeft u speciale voorzieningen nodig om het webinar te volgen? Mail naar congressen@crow.nl, dan nemen we contact met je op over de mogelijkheden.

Webinarsessies

In dit webinar nemen we je mee in de missie en agenda van het Kennisnetwerk Toegankelijkheid. Het kennisnetwerk is opgericht door CROW, Kennis Over Zien en Bartiméus Fonds en heeft intussen diverse projecten opgeleverd. We staan stil bij een aantal recente met betrekking tot de pijlers openbare ruimte en verkeer & vervoer.

Zo praat Emile Oostenbrink (CROW) je bij over de uitgangspunten voor het vrijhouden van voetpaden in de sessie “Lopen en obstakels”. Richard Boerop en Bart Melis-Dankers schetsen aan de hand van het afwegingskader hoe goede verlichting een bijdrage kan leveren aan toegankelijkheid. En Christiaan Zandstra van de gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam licht toe hoe zij werken aan het inclusiever maken van de stad. Hierbij zal hij een aantal belangrijke aangrijpingspunten, resultaten en ambities benoemen.

In een tafelgesprek met verschillende (vak)professionals wordt de urgentie van een toegankelijke en inclusieve samenleving dieper uitgewerkt. Onder andere Martijn Beek (Wethouder toegankelijkheid Veenendaal) en Luuk-Jan Boon (directeur van de Oogvereniging) delen hun visie met betrekking tot toegankelijkheid.

Maar ook jouw bijdrage telt! Tijdens het webinar is er de mogelijkheid om jouw dilemma’s en successen te delen met de aanwezigen of vragen te stellen aan de sprekers.


Over het Kennisnetwerk Toegankelijkheid

Er zijn in Nederland zo’n 4,5 miljoen mensen met een bepaalde mate van beperking die daardoor niet optimaal kunnen participeren in onze samenleving. Het gaat hierbij om mensen met een visuele, auditieve, motorische of verstandelijke beperking. Maar ook ouderen of laaggeletterden ervaren soms problemen. Met de vaststelling van het VN-verdrag Handicap “Rechten voor mensen met een beperking” wil Nederland hier verandering in brengen en stappen zetten naar een toegankelijke, inclusieve samenleving voor iedereen. In de uitvoering hiervan wordt er gekeken naar 4 pijlers: verkeer & vervoer, openbare ruimte, gebouwen en (digitale) informatievoorziening.

Als eerste aanzet heeft CROW begin dit jaar samen met Kennis Over Zien en Bartiméus Fonds het Kennisnetwerk Toegankelijkheid opgericht. In het kader van het kennisnetwerk brengen we kennisdeskundigen samen, maar betrekken we ook actief ervaringsdeskundigen bij de activiteiten van het netwerk. Samen ontwikkelen en verzamelen we betrouwbare kennis en informatie waarmee we opgaven rond toegankelijkheid in relatie tot de 4 pijlers uit het VN-verdrag effectief aan kunnen pakken. Van beleid tot uitvoering.
 

Programma

Het programma duurt van 10.00-12.00 uur.  

09:45 uur            Digitale inloop

10:00 uur            Opening door sessievoorzitter door Frans Bekhuis (CROW)

10:05 uur            Sessie 1: Lopen en obstakels door Emile Oostenbrink (CROW) en Jos Sprenkels (GPPZ)
Hoe om te gaan met de aanwezigheid van obstakels op het voetpad? CROW heeft samen met Molster Stedenbouw een aantal uitgangspunten opgesteld voor het vrijhouden van het voetpad. Hoe werken deze in de praktijk?

10:30 uur            Sessie 2: Een inclusieve stad, hoe doe je dat? Door Christiaan Zandstra (Gemeente Amsterdam en VRA)
Op welke manier werkt Amsterdam aan een inclusieve stad? Wat zijn de onderdelen voor verbetering van de toegankelijkheid van de fysieke ruimte? En hoe zit dat eigenlijk in het aspect van verkeer? Als we doorkijken naar de toekomst, welke ambities heeft Amsterdam dan?

11:00 uur            Pauze

11:10 uur            Sessie 3: Verlichting en toegankelijkheid door Richard Boerop (CLAFIS Ingenieus) en Bart Melis-Dankers (Koninklijke Visio).
Verlichting kan veel bijdragen aan de toegankelijkheid van een gebied. CROW heeft samen met Kennis Over Zien en CLAFIS een afwegingskader 1.0 geschreven. Het afwegingskader 2.0 voor verlichting staat op de planning voor het najaar van 2022. Welke inzichten zijn er?

11:35 uur             Rondetafelgesprek met (vak)professionals – Hoe verder met toegankelijkheid? (o.a. Martijn Beek Wethouder toegankelijkheid Veenendaal en Luuk-Jan Boon directeur van de Oogvereniging)

11:55 uur             Presentatie kennisnetwerk toegankelijkheid

12:00 uur             Afsluiting