Nieuwsbericht

Ondertekening akkoord moet openbaar vervoer toegankelijker maken voor mensen met beperking

Profielfoto van Kennisplatform CROW
8 november 2022 | 2 minuten lezen

Iedereen moet met het openbaar vervoer kunnen reizen, ook mensen met een beperking. Daarom hebben staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat), regionale bestuurders, ov-bedrijven en ProRail op 7 november het Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022-2032 getekend.

In het bestuursakkoord zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat in 2040 het openbaar vervoer volledig toegankelijk is voor iedereen. In Nederland hebben 2 miljoen mensen een beperking. Ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Zij ervaren nog obstakels in het openbaar vervoer, waardoor zij er geen of weinig gebruik van maken. Nederland heeft eerder een VN-verdrag ondertekend waarin is afgesproken hier iets aan te doen. Dit verdrag is de basis voor het bestuursakkoord. 
 
De ondertekenaars (Rijk, decentrale ov-autoriteiten, NS, stads- en streekvervoerders en ProRail) hebben onder meer afgesproken dat de reisinformatie eenvoudiger en duidelijker wordt, de toegankelijkheid van haltes en perrons wordt verbeterd en dat er vaker hulp wordt geboden om ervoor te zorgen dat iedereen met het openbaar vervoer kan reizen. Ook is afgesproken dat mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties worden betrokken bij het maken van nieuw beleid.
 

Toiletten in treinen

Alle partijen zien het bestuursakkoord als een vertrekpunt. Zo hebben nog niet alle treinen toiletten, maar zijn er wel afspraken gemaakt hoe daaraan wordt gewerkt. Ook zijn nog niet alle bushaltes in Nederland toegankelijk, maar er ligt wel een plan hoe dat in 2040 gerealiseerd moet zijn.
 
Staatssecretaris Vivianne Heijnen van IenW heeft 10 miljoen euro gereserveerd voor de uitvoering van het akkoord. De 10 miljoen euro is bedoeld om tijdens de looptijd van het bestuursakkoord (2022-2032) in ieder geval te zorgen voor (co)financiering van reisassistentie. Van niet alle overige maatregelen is duidelijk wat de kosten zijn. Daarom bekijken alle betrokken partijen hoeveel geld voor de overige maatregelen nodig is.
 

Realiseerbare afspraken

“Met dit bestuursakkoord hebben we goede en realiseerbare afspraken gemaakt die ervoor gaan zorgen dat het openbaar vervoer toegankelijker wordt", zegt staatssecretaris Vivianne Heijnen. "Het liefste zou ik zien dat we alle drempels die het gebruik van het ov bemoeilijken voor mensen met een beperking morgen hebben weggehaald, maar dat is niet realistisch. De kern van dit akkoord is de overtuiging en inzet van alle partijen dat iedereen in Nederland met het ov moet kunnen reizen en dat we ons daar de komende jaren hard voor gaan inzetten.”
 
Illya Soffer, directeur van Ieder(in): “Het sluiten van dit bestuursakkoord is een belangrijke stap richting een toegankelijker ov voor mensen met een beperking. Het akkoord moet wel leiden tot merkbare verbeteringen in de praktijk. Denk aan het snel oplossen van problemen met defecte liften, reisassistentie of ontoegankelijke perrons. Reizigers moeten ook daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de verbeteringen waarvoor dit akkoord bedoeld is.” 

Groepsfoto van aanwezigen bij de ondertekening van het Bestuursakkoord Toegankelijkheid