Rijdend materieel

Met rijdend materieel worden alle voertuigen bedoeld die ingezet worden voor de uitvoering van het (openbaar) vervoer. Algemeen kan gesteld worden dat alle voertuigen moeten voldoen aan de eisen die door de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) zijn gesteld. Voor wat betreft de toegankelijkheid wordt in Nederland in principe verwezen naar de Europeese normen (EU L 151/70).

Busmaterieel <12m

Bussen kleiner dan 12 meter worden bij lijngebonden OV vooral ingezet in gebieden waar 12 meter bussen niet kunnen rijden, zoals (historische) binnensteden of in gebieden waar het aanbod van reizigers zeer beperkt is. In het geval dat deze bussen vallen onder de Wet personenvervoer (WP2000) dienen deze te voldoen aan de toegankelijkheidsnormen zoals Europees is vastgesteld. In het geval dergelijke bussen worden ingezet binnen het doelgroepenvervoer of niet lijngebonden zijn (en dus geen onderdeel uitmaken van de WP2000) gelden afwijkende normen.

Busmaterieel >12m

Voor het lijngebonden openbaar vervoer wordt over het algemeen bussen ingezet van 12 meter of langer. Deze bussen dienen te voldoen aan de Europese normen. Landelijk is afgesproken dat deze voertuigen in staat moeten zijn om aan te sluiten op toegankelijk aangelegde bushalte infrastructuur.

Trammaterieel

Nederland kent viertramsteden. Omdat elke stad vanuit de historie andere normen en eisen hanteert voor wat betreft trammaterieel is een eenduidige visie met betrekking tot toegankelijkheid lastig gebleken, ondanks het besef van urgentie bij alle partners. Op dit moment zijn er geen normen en richtlijnen voor wat betreft tram en metro. In de meeste gevallen wordt verwezen naar TSI-PRM (Technical Specification Interoperability for Persons with a Reduced Mobility) die door de Europeese Unie opgesteld ten behoeve van de integratie van de Europese spoorwegnetten. Formeel gezien geldt deze specificatie dan ook alleen voor Heavy Rail.

Metromaterieel

Nederland kent twee metrosteden. Omdat elke stad vanuit de historie andere normen en eisen hanteert voor wat betreft metromaterieel is een eenduidige visie met betrekking tot toegankelijkheid lastig gebleken, ondanks het besef van urgentie bij alle partners. 

Op dit moment zijn er geen normen en richtlijnen voor wat betreft tram en metro. In de meeste gevallen wordt verwezen naar TSI-PRM (Technical Specification Interoperability for Persons with a Reduced Mobility) die door de Europeese Uni iw opgesteld ten behoeve van de integratie van de Europese spoorwegnetten. Formeel gezien geldt deze specificatie dan ook alleen voor Heavy Rail.

Treinmaterieel

De toegankelijkheid van treinmaterieel is Europees vastgelegd in een verordening (1300/2014). Al het treinmaterieel binnen de EU moet hieraan voldoen. Vervoerders mogen hier in positieve zin van afwijken, middels lokaal beleid. Zowel NS als ProRail hebben beleid ontwikkeld op het gebied van toegankeljkheid, dat voortborduurd op de eerder genoemde TSI-PRM richtlijnen.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen
4
Volgers
25
Posts

Wil je jouw kennis vergroten of verdiepen? Meld je dan aan bij één van onderstaande bijeenkomsten.

Er zijn geen activiteiten om weer te geven.
NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk