Fysieke infrastructuur

Om ervoor te zorgen dat mensen op een juiste en toegankelijke manier gebruik kunnen maken van het OV is het van belang dat het rijdend materieel goed kan aansluiten op de fysieke infrastructuur. Voor de meeste modaliteiten zijn er landelijk en zelfs Europees afspraken gemaakt. Algemeen geldt dat het openbaar vervoer zoveel mogelijk toegankelijk moet zijn voor eenieder die hier zelfstandig gebruik van wil maken. Dit is vastgelegd in het VN-verdrag Handicap dat sinds 14 juli 2016 in werking is getreden. Daarnaast zijn veel afspraken vastgelegd in landelijk beleid.

Bushaltes

In Nederland is door middel van bestuurlijke overeenkomsten afgesproken dat eind 2015 46% van alle bushaltes toegankelijk dient te zijn, zodat 78% van alle reizigers een toegankelijke reis kunnen maken. Hierbij wordt vooral aandacht geschonken aan de motorische en visuele toegankelijkheid. Dit houdt in dat haltes voldoende breed en op hoogte dienen te zijn, alsmede voorzien moeten zijn van geleide-lijnen.

Tramhaltes

Nederland kent vier tramsteden. Omdat elke stad vanuit de historie andere normen en eisen hanteert voor wat betreft trammaterieel is een eenduidige visie met betrekking tot toegankelijkheid lastig gebleken, ondanks het besef van urgentie bij alle partners.

Op dit moment zijn er geen normen en richtlijnen voor wat betreft tram en metro. In de meeste gevallen wordt verwezen naar TSI-PRM (Technical Specification Interoperability for Persons with a Reduced Mobility) die door de Europeese Uni iw opgesteld ten behoeve van de integratie van de Europese spoorwegnetten. Formeel gezien geldt deze specificatie dan ook alleen voor Heavy Rail.

Metrohaltes

Nederland kent twee metrosteden. Omdat elke stad vanuit de historie andere normen en eisen hanteert voor wat betreft metromaterieel is een eenduidige visie met betrekking tot toegankelijkheid lastig gebleken, ondanks het besef van urgentie bij alle partners.

Op dit moment zijn er geen normen en richtlijnen voor wat betreft tram en metro. In de meeste gevallen wordt verwezen naar TSI-PRM (Technical Specification Interoperability for Persons with a Reduced Mobility) die door de Europeese Uni iw opgesteld ten behoeve van de integratie van de Europese spoorwegnetten. Formeel gezien geldt deze specificatie dan ook alleen voor Heavy Rail

Stations

Voor wat betreft stations zijnde opstappunten voor treinen zijn europeese richtlijnen opgesteld. Daarnaast heeft ProRail in samenwerking met NS een aantal uitgangspunten opgesteld.

On demand opstapplaats

Voor on-demand opstapplaatsen zijn momenteel geen eenduidige richtlijnen opgesteld. Momenteel wordt wel gewerkt aan verwerkingsregels om inzage te kunnen geven aan de mate van toegankelijkheid voor taxi en klein materieel, inclusief de fysieke infrastructuur die hiermee gemoeid is.

Meer informatie Minder informatie
VolgendOntvolgen
25
Volgers
39
Posts
Uitgelicht
30 juni
2022

Werken aan een betere toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking

Online
Slechtziende en blinde mensen staan in de hedendaagse samenleving voor flink wat uitdagingen....

Nieuws

Ondertekening akkoord moet openbaar vervoer toegankelijker maken voor mensen met beperking

Iedereen moet met het openbaar vervoer kunnen reizen, ook mensen met een beperking. Daarom hebben staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur...

Toegankelijke openbare ruimte voor iedereen, hoe kan het beter? Terugblik webinar CROW

Als voetgangers van A naar B willen, komen ze onderweg allerlei objecten tegen. Dat moet anders om de openbare ruimte toegankelijk te houden. De vr...

Zo’n 110 toegankelijke gemaakte bushaltes in Utrecht worden na onderzoek opnieuw aangepakt

De komende jaren worden zo’n 145 bushaltes in de gemeente Utrecht toegankelijker gemaakt. Een groot deel hiervan is eerder al een keer opgehoogd, m...

Nieuwe kennismodule over wegontwerp en openbaar vervoer

CROW heeft een nieuwe online kennismodule 'Openbaar vervoer'. Het gaat om een geactualiseerde samenvoeging van twee eerdere kennismodules.

Documenten

Afbeelding van Uitgangspunten fysieke toegankelijkheid tram en metro

Uitgangspunten fysieke toegankelijkheid tram en metro

Publicatiedatum:
Uitgever:
Expertisecentrum Rail
De uitgangspunten in deze publicatie hebben betrekking op nieuwbouw, vervanging en groot onderhoud van haltes. Ze zijn een eerste stap. De volgende stap is het ontwikkelen van een CROW Richtlijn...
1 link toegevoegd
Afbeelding van Verwerkingsregels bus, tram en metro

Verwerkingsregels bus, tram en metro

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Voor personen met een mobiliteitsbeperking is het belangrijk dat zij in de ov-reisinformatie kunnen zien of ze de reis per ov wel kunnen maken. CROW-KpVV heeft een overzicht opgesteld waarin staat...
Afbeelding van Kennismodule Wegontwerp Binnen de Bebouwde kom

Kennismodule Wegontwerp Binnen de Bebouwde kom

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
Met de Kennismodule Wegontwerp Binnen de Bebouwde Kom blijf je altijd up-to-date praktische kennis en toepasbare handvatten die ondersteunen bij jouw werk. Zo is kennis opgenomen over de aanleg...
Afbeelding van Update Factsheets Toegankelijkheid in het openbaar vervoer

Update Factsheets Toegankelijkheid in het openbaar vervoer

Publicatiedatum:
Uitgever:
CROW
CROW heeft de 'Factsheets Toegankelijkheid in het openbaar vervoer' uit 2020 geüpdatet in opdracht van het ministerie van IenW. Onderwerpen die aan bod komen in de update 2022 zijn: personeel,...