Over het kennisnetwerk

Waarom kennisnetwerk Toegankelijkheid?

Om deel te nemen aan de samenleving wordt de toegankelijkheid van onder andere het verkeers- en vervoerssysteem en de openbare ruimte steeds belangrijker. De vanzelfsprekendheid en het gemak van verplaatsen of reizen geldt niet altijd voor mensen met uiteenlopende beperking of voor ouderen in onze maatschappij. Door de ratificatie van het VN-verdrag “Rechten voor mensen met een beperking” in 2016 door Nederland, erkennen we het belang van toegankelijkheid voor iedereen binnen onze samenleving.

Het bijdragen aan een inclusieve samenleving is voor jou als professional een belangrijke taak. Daarbij is een integrale aanpak, zowel binnen een organisatie als tussen organisaties onderling, noodzakelijk. Kennis speelt eveneens een belangrijke rol; van kennisontwikkeling tot het toepassen, borgen en delen ervan.

Het is goed om te weten dat er een plek is waar data, informatie en kennistoepassing rondom toegankelijkheid bij elkaar komen. CROW faciliteert speciaal voor jou het Kennisnetwerk Toegankelijkheid. We delen op dit platform informatie ten behoeve van mensen met een motorische, visuele, auditieve en cognitieve beperking.

Je vind hier o.a. het actuele nieuws rondom dit onderwerp, geplande informatieve bijeenkomsten, webinars, kennisdocumenten, tools, casussen en artikelen gerangschikt op actuele thema’s. We delen hier onze kennis en die van onze partners, en stellen jou in de gelegenheid te reageren, vragen te stellen of de vragen van anderen te beantwoorden. 

Hoe werkt kennisnetwerk Toegankelijkheid?

Je meldt je eenmalig kosteloos aan en kunt vervolgens gebruik maken van de verzamelde kennis op het platform. Door lid te worden van het kennisnetwerk Toegankelijkheid kun je in contact komen met collega’s en experts door heel Nederland. Ken je professionals waarvoor dit netwerk ook interessant kan zijn? Nodig ze dan uit om bij ons aan te sluiten via de knop 'Professionals' en vervolgens ‘Professionals uitnodigen’.

Wie vormen het kennisnetwerk Toegankelijkheid?

Het kennisnetwerk Toegankelijkheid zet toegankelijkheid op de agenda van vakprofessionals van de (decentrale) overheden. Het streven is ‘Toegankelijkheid voor iedereen’. Het is een samenwerking tussen partijen die zich hard inzetten voor de belangen van mensen met een beperking in de brede zin van het woord. Het gaat hierbij om overheden, belangenorganisaties en kennisinstituten die zowel kunnen bijdragen in kennis als in financiën. Een aantal betrokken financiële partijen zijn CROW-KpVV, Bartiméus Fonds, Fonds Fysieke Leefomgeving en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Daarnaast zijn er ook samenwerkingspartners op het gebied van kennis, namelijk Kennis Over Zien, Visio en Accessibility.

NieuwsAgendaDocumentenOver het kennisnetwerk